FOREDRAG 

Som foredragsholder, oplægsholder og debattør, rejser jeg rundt i hele landet.

Blandt spændende diskussioner om børn i det moderne medielandskab og om digital kreativitet jeg har deltaget i kan nævnes : debat panel Kulturmødet Mors, Animated Learning konference på The Animation Workshop, BogForum, fast gennem flere år for Kulturregion Fyn, Sløngeldage, OrdFest, Mellentrinnet Læser, for Det Danske Filminstitut - for blot at nævne et lille udpluk.

FILM KURSER FOR LÆRERE 

Min mission er at øge den kreative, digitale dannelse og gennem sjove, inspirerende projekter at øge den mediekritiske bevidsthed hos børn og unge.

Jeg har holdt kurser i at inddrage film i undervisningen for lærere, bibliotekarer, pædagoger og på seminarer over hele landet. Jeg stiller ofte op som foredragsholder, oplægsholder og debattør, og rejser rundt i hele landet.

Blandt mine kunder kan nævnes : Det danske filminstitut, DR ultra, Kulturregion Fyn, BogForum, Kulturmødet Mors, OrdFest i Esbjerg, Sløngeldage i Skanderborg, mellemtrinnet læser i Viborg, Krimimessen i Horsens, Edit24, Ungdomsskolen Bask i Ballerup, Svendborg Filmfestival, Odense Filmfestival, Filmfaglig taskforce på Fyn, for bare at nævne et lille udpluk. Jeg har desuden forfattet, instrueret og illustreret undervisningsmaterialer for en bred vifte af kunder, bla Gyldendal, Egmont og Det danske Filminstitut. 

1497272639076.jpeg

HVORFOR ARBEJDE MED FILM?

Børn og unge vokser i dag op med film som en fuldstændig naturlig del af al kommunikation. De bliver ganske tidligt super-medieforbrugere. Derfor har de en meget stor latent viden om film, filmsprog og filmens virkemidler. Når de selv laver film, bliver denne viden konkretiseret og bevidst, idet man skal omsætte fornemmelser, idéer og erfaringer til konkrete greb. De unge ved meget præcist hvornår det virker og hvornår det ikke virker. På den måde aktiverer arbejdet med film et helt visuelt sprog, som også kan bruges til at forholde sig kritisk til de medier, børnene selv forbruger.

Derudover er filmarbejdet altid en begejstrende motor. Jeg har ikke oplevet elever (eller voksne) der ikke er blevet grebet af animationsarbejdet, så snart man er kommet igang. Det er en fordybet proces der med det samme giver et magisk resultat. Film er et samarbejde, hvor viljen til det fælles projekt overskygger det personlige behov. Og endelig styrker filmarbejdet elevernes personlige sprog, når svære emner skal remedieres visuelt forstås indholdet på en helt anden måde. 

1497274045555.jpeg
2017-04-27-09-42-16-804.jpg
1493642855351.jpeg

WORKSHOPS

Jeg har undervist børn og unge over hele landet i at lave animationsfilm, både lange forløb og endagsforløb og forløbene kan skaleres til forskellige aldersgrupper. 

Jeg bliver som regel enten kontaktet direkte af et bibliotek eller en skole og designer workshops ud fra jeres ønsker og behov.  Blandt steder jeg har afholdt workshops, undervisningsforløb og valgfag kan nævnes : Ballerup, Skanderborg, Gentofte, Viborg, Odense filmfestival, Faaborg, Svendborg filmfestival, Langeland, Horsens bibliotek, Børneuniversitetet på Vesterbro, Bordings friskole, Lyngby bibliotek, Hillerød bibliotek, og mange mange flere. 

1490112547896.jpeg